سومین نمایشگاه رسانه دیجیتال استان خوزستان

به تاریخ 29 دی لغایت 6 بهمن ماه در شهر اهواز در مکان نمایشگاه بین المللی اهواز برگذار میگردد.

دستور عمل اجرایی:

 ثبت نام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مسئول غرفه انجام میپذیرد. متراژ غرفه ها برای نمایشگاه 3 و 9 متری در نظر گرفته شده است.

غرفه های 3 متری استارتاپی به صورت فضای اشتراکی میباشد.

غرفه های 9 متری دارای فضای اختصاصی میباشد. مسئول غرفه متعهد می­شود دیوارهای غرفه را با جداکننده های مناسب(دیوار کاذب ، بنر و...) از هم جدا سازد.

هر مسئول غرفه می­تواند 4 نفر را به عنوان غرفه دار معرفی نماید.

تهیه اسکان و تغذیه بر عهده خود غرفه داران می­باشد.در صورت وجود مکان اسکان متعاقبا اطلاع رسانی می­شود.

مسئول غرفه متعهد به جبران  هرگونه خسارت وارده از طرف ایشان یا غرفه دارن معرفی شده توسط این شخص می­باشد.

غرفه داران متعهد به حضور کامل در بازه زمانی برگذاری نمایشگاه می­­باشند.